• Στο πλαίσιο των μεγάλων ημερών Νεμέας 2017, πολλά οινοποιεία πραγματοποίησαν παράλληλες εκδηλώσεις. Μια από αυτές ήταν και στο Κτήμα Παλυβού  “Η γλυκιά Νεμέα 2000 – 2010”. Οι πιο παρατηρητικοί, μάλλον θα καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Από το 2000 μέχρι και το 2010 είναι 11 χρόνια και όχι 10.
    Read More