• Η Μάλτα, η οποία επισήμως ονομάζεται Δημοκρατία της Μάλτας, είναι μια νησιωτική χώρα της Νότιας Ευρώπης. Βρίσκεται 80 χλμ νοτίως της Ιταλίας και 333 χλμ βορείως της Λιβύης. Η έκτασή της είναι 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να αντιπαραβάλουμε το μέγεθός της, θα τονίσουμε ότι η Νάξος, το μεγαλύτερο από τα
    Read More