• Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν παρὰ μόνον τὴν Ἀννιὼ. Ἤτον ἡ χαϊδεμμένη τῆς μικρᾶς ἡμῶν οἰκογενείας καὶ τὴν ἠγαπῶμεν ὅλοι. Ἄλλ’ ἀπ’ ὅλους περισσότερον τὴν ἠγάπα ἡ μήτηρ μας. Στο θέατρο Παραμυθίας, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, ανέβηκε η παράσταση, βασισμένη στο έργο του Γεωργίου Βιζυηνού “Το αμάρτημα της μητρός μου”. Το
    Read More